internetsäkerhet barn och familj
Samarbeten

Gästinlägg – Familj och internet

Inlägget är ett samarbete med TechWarn Media


Barnens digitala fotspår och konsekvenser av att surfa osäkert

Över 80 % av världens barn är synliga på nätet innan de fyllt två år. Data om många barn samlas in från föräldrarna redan innan födseln, bland annat genom att upp till en fjärdedel av blivande föräldrar delar ultraljudsbilder på sociala medier och långt fler använder sökmotorer för att få svar på sina undringar och farhågor under graviditeten.

I våra hem är vi i allt högre grad omgivna av teknik uppkopplad mot nätet, där inte bara smarta hem och röststyrda hjälpredor blir en del av barnens vardag, utan även paddor där man tittar på youtube, spelar spel eller streamar barnprogram, samt interaktiva leksaker där barnens röster spelas in och lagras. 

Sällan är vi som föräldrar och konsumenter medvetna om vilka rättigheter vi ger upp när vi använder oss av appar med röst- eller ansiktsigenkänning och appar som spårar sömn, hälsa och rörelsemönster. Många gånger kan dessa appar vara till nytta för barns utveckling och välmående, medan de data som samlas in om våra privatliv blir en värdefull vara som i många fall kan säljas till nästan vem som helst.

Data är idag den mest värdefulla handelsvaran, där högstbjudande kan köpa en nära komplett insyn i ett liv, inte bara för att påverka konsumtionsvanor, utan även hur man till exempel röstar. Makten vi frivilligt ger dessa ofta anonyma organisationer att styra våra liv är långt större än de flesta av oss förstår.

Framtida konsekvenser och rätten till anonymitet

Ägare av sociala medier och de stora sökmotorerna hävdar att man som användare har rätten att radera sin lagrade information. Men om informationen rör ett barn som ännu inte har möjlighet att ge sitt medgivande, kan denne förstås inte heller kontrollera hur informationen delas och säljs under sin uppväxt.

Förutom att påverka våra vanor på både uppenbara och omedvetna plan, kan bristande integritetsskydd få mer allvarliga konsekvenser om till exempel utvecklings- och hälsodata lagras av appar och en dag säljs till försäkringsbolag eller till utbildningsinstitutioner i länder där studenter är beroende av stipendier.

Vi har idag svårt att utvärdera och förutse hur alla data kan komma att användas, men helt säkert är att vår personliga information redan nu används på sätt som varken gynnar våra privatliv eller samhället i stort.

Vad man som förälder kan göra

Självklart vill man som förälder göra allt för att skydda sina barns integritet både nu och i framtiden, men ju mer uppkopplade vi blir desto större blir utmaningen. 

Ett av de bästa sätten att fortsätta uppkopplad men skydda sin data är att skydda sin familj med en VPN som döljer IP-adressen och gör barnens beteenden på nätet svårare eller helt omöjligt att spåra för en utomstående.

Förutom att begränsa internetåtkomsten genom barnspärrar och spel och film som laddas ner och används i nedkopplat läge, väljer många föräldrar att inte använda interaktiva leksaker som spelar in barnens röster, då vissa av dessa även visat sig vara möjliga att hacka. Förstås finns föräldrar som väljer att inte dela sina barns namn eller bilder offentligt, eller begränsar sina sociala medier till de närmast anhöriga. Det finns idag appar för familjechatt och bilddelning som inte ägs av mediajättarna, med lagring av data som är enklare att som användare kontrollera och begränsa. Vissa familjer avstår helt från teknik som smarta hem där allt från kylskåp till fjärrkontroller har funktioner för röstinspelning. 

Däremot avstår få från smarta telefoner, som i hög grad använder sig av både röst- och ansiktsigenkänning, samt sparar våra platsdata. Dessa hjälpmedel är svåra att leva utan i ett samhälle som för varje dag blir mer uppkopplat. Därför bör man överväga att installera programvara som döljer IP-adressen i alla sina enheter. Kom även ihåg att prata med barnen om säkerhet på internet och hur man kan vara uppkopplad på ett smart och tryggt sätt.

I framtiden kommer dagens informationshandel och allt vi frivilligt delat med oss sannolikt ses med stor skepsis och lagar träda i kraft för att skydda både vuxnas och barns integritet. Tills dess ligger tyvärr ansvaret på oss som individer och föräldrar att skapa en så trygg framtid som möjligt för våra barn, i en otrygg digital värld.


Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *